30.08.2015.

Da li bi i dalje mogao da me nasmeješ?

Šake nekog drugog čoveka neće me držati na isti način. Niti će me nečije oči gledati isto. Zagrljaji nikad više neće biti tako topli. Kolena mi više neće klecati, i verovatno nikada više neću plakati od sreće. Takve stvari događaju se jednom. I ja sam sretna što su se,eto, dogodile baš meni. Prošlo je puno od kad te nema u mom životu. Iako, svoj život, živiš i dalje. Da li si isti kao nekada? Da li bi još uvek mogao da me nasmeješ? O tome ne smem ni da razmišljam. Obećah sebi, još slomljena i u neverici, kada se sve završilo, da se neću vraćati na mesto gde sam zakopala sva svoja lepa osećanja prema tebi. Položih venac od lepih uspomena, poneku suzu za kraj, i odlučih svečano i u tišini da nastavim tamo gde sam stala. Bez tebe. Bez nas. 


2 коментара: